ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

فقر با دانش آموز چه میکند (عکس)

فقر با دانش آموز چه میکند (عکس)

فقر با دانش آموز چه میکند؟!!

 

به گزارش نازوب، در 26 نوامبر شب سرد زمستانی یکی از رهگذران شهر کوچک ناگو چین ساعت 10 شب با دانش آموزی برخورد نمود که دل او را به درد آورد.دانش آموز 7 یا 8 ساله با پلاستیک مملو از کتاب شبانه در حالی که خواهرش خواب بود از خانه زد بیرون و کورمال کورمال روانه دبستان شد.

 

آقای لی خیائوسی می گوید با خود می گفتم شاید این پسربچه خانواده اش را گم نموده یا کار خلافی کرده که جرات رفتن به منزل را ندارد.به همین سبب نزدیک شدم و از او پرسیدم در این سردی هوا کجا می روی؟او در حالی که جلو می رفت توجهی به من نمی نمود.

 

فقر با دانش آموز چه میکند (عکس)

 

با گوشی موبایلم به پلیس زنگ زدم.پس از لحظاتی پلیس رسید و جلو رفتن او را گرفت.پلیس از او پرسید کجا داری می روی؟دانش آموز کلاس دومی در حالی که اشک از چشمانش جاری بود گفت می ترسم فردا دیر به مدرسه برسم.در خانه ساعت نداریم که با زنگ بیدار شوم و به موقع به مدرسه برسم.

مجبورم سه تا چهار کیلومتر را تا مدرسه طی نمایم تا به موقع برسم.به گزارش ناز وب پلیس او را به اداره برد و سپس به مدیر مدرسه زنگ زد و از انها شماره همراه پدر خینگ یو را گرفت.پدر هنگامی که شماره پلیس را دید فورا گفت برای فرزندم اتفاقی افتاده ؟پلیس جریان را به او پدر خینگ گفت.او در جواب پلیس اظهار نمود من امشب شیفت شب می باشم لطفا فرزندم را تا خانه راهنمایی کنید.

 

 
پلیس که می خواست به اصل ماجرا پی ببرد با دانش اموز روانه منزلشات شد.به گفته پلیس هنگامی که به خانه رسیدند با اتاقکی بسیار کوچک روبرو شدند که همه چیز در هم برهم بود.

 

گوشه اتاق 10 متری مملو از اشغال بود.دیواره ها از کهنگی پوسته پوسته شده بودند.روز بعد پلیس به بهانه سرزدن از بچه روانه خانه انها شد و ساعت زنگ داری را برای خینگ برد.دانش اموز در حالی که صورتش از خوشحالی می درخشید اشک شادی در چشمانش موج می زد رو به پلیس کرد و گفت از این به بعد دیگر هیچ موقع دیر به مدرسه نخواهد رسید.

به گزارش پلیس مادر خینگ چند سال پیش از پدرشان طلاق گرفته و شوهر و دو بچه اش را رها نموده است.خینگ در پایه ابتدایی و خواهرش در مدرسه راهنمایی تحصیل می نماید.

 

 


مطالب داغ چند روز گذشته