دختر زیبایی که واقعا ریش و سبیل دارد!! تصاویر

دختر زیبایی که واقعا ریش و سبیل دارد!! تصاویر
 
این دختر با گرویدن به مذهبی تازه مشکل خود را حل کرد. او مذهب سیک را برای خود انتخاب کرد!!

این دخبر جوان با عارضه ای غیر عادی متولد شده است. او روی صورتش همانند پسر ها ریش و سیبیل در می آورد. از کودکی تا 16 سالگی هر روز با خود سر اینموضوع کلنجار میرفته و هر روز ریش هایش را از ته میتراشیده. ولی در سن 16 سالگی یک تصمیم مهم گرفته است. او با گرویدن به مذهبی تازه مشکل خود را حل کرد. او مذهب سیک را برای خود انتخاب کرد.

پیروان این مذهب اعتقاد دارند کهتراشیدن و زدن مو های بدن گناه است و این دختر جوان با پیروی از این دستورات دیگر به مقابله با ریش هایش برنیامد و سال ها است که بعنوان دختر ریش دار در اطرافیان خود پذیرفته شده و حتی ازدواج هم کرده است. لازم به ذکر است مذهب سیک نوعی مذهب برخواسته از شبه قاره هند است.

 

دختر زیبایی که واقعا ریش و سبیل دارد!! تصاویر

دختر زیبایی که واقعا ریش و سبیل دارد!! تصاویر

دختر زیبایی که واقعا ریش و سبیل دارد!! تصاویر

دختر زیبایی که واقعا ریش و سبیل دارد!! تصاویر


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته