حرکت غیر انسانی مسافران با خانم های باردار! عکس

 
این خانم در ادامه مصاحبه خود برخی از مسافران را مورد انتقاد قرار می دهد و می افزاید از اینکه در جامعه حس انسان دوستی و هم نوعی رواج ندارد اظهار واقعا باید متاسف بود.
 
خانم پوسکیت قصد داشت به واترلو برود.به همین خاطر به ایستگاه قطار ساربیتون در جنوب غرب لندن رفت.خانم پوسکیت ۲۰ هفته باردار بود.هنگامی که وارد قطار شد صندلی ها پر شده بود.بعد از مدتی سرپا ایستادن خانم باردار تعادل خود را از دست داد و مجبور می شود کف قطار بنشیند.
 
این در حالی اتفاق افتاد که هیچکدام از مسافران حاضر نشدند از روی صندلی خود بلند شوند تا خانم بنشیند.خانم اعتراض خود را به مسولین راه اهن برد اما با جواب سردی روبرو شد:سیاست سیاست است ما نمی توانیم کاری انجام دهیم.

 

حرکت غیر انسانی مسافران با خانم های باردار! عکس

 

خانم پوسکیت در مصاحبه ای با روزنامه اونینگ استاندارد می گوید برای خانم های بالای ۲۰ هفته بارداری در قطارهای شهری تسهیلات ویژه ای برقرار است و این در حالی است که چنین تسهیلاتی برای خانم های زیر ۲۰ هفته بارداری وجود ندارد. خانم در ادامه مصاحبه خود برخی از مسافران را مورد انتقاد قرار می دهد و می افزاید از اینکه در جامعه حس انسان دوستی و هم نوعی رواج ندارد اظهار واقعا باید متاسف بود.سخنگوی راه اهن جنوب غرب لندن در مصاحبه ای از اتفاق بوجود امده اظهار تاسف نمود و ابراز امیدواری نمود با توسعه خدمات حمل و نقل در اینده شاهد چنین مواردی نباشیم.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته