عجیب و ترسناک ترین بازسازی صورت (تصویری)

عجیب و ترسناک ترین بازسازی صورت (تصویری)
 
خلاقیت عجیب این کارشناس در طرح و بازسازی صورت های ترسناک !

یک کارشناس پزشکی قانونی در اسکاتلند صورت‌هایی ترسناک با بطری‌های خالی ساخته است؛ این بازسازی بسیار عجیب است.

 

عجیب و ترسناک ترین بازسازی صورت (تصویری)

 

عجیب و ترسناک ترین بازسازی صورت (تصویری)

 

عجیب و ترسناک ترین بازسازی صورت (تصویری)

 

عجیب و ترسناک ترین بازسازی صورت (تصویری)

 

عجیب و ترسناک ترین بازسازی صورت (تصویری)

 

عجیب و ترسناک ترین بازسازی صورت (تصویری)


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته