a

خانم مجری جذاب دنیا خود را فرزند کورش کبیر می داند! عکس

خانم مجری جذاب دنیا خود را فرزند کورش کبیر می داند! عکس

خانم مجری جذاب دنیا خود را فرزند کورش کبیر می داند! عکس

 

میترا طاهری مجری جذاب شبکه های فرانسوی خود را فرزند کوروش کبیر می داند!

 

جذاب ترین مجری دنیا که خود را فرزند کوروش کبیر میداند و می خواهد شوهرو فرزندانش از نسل آریایی باشند.

 

خانم مجری جذاب دنیا خود را فرزند کورش کبیر می داند! عکس

میترا طاهری مجری شبکه فرانسه که به عنوان زیباترین مجری دنیا شناخته شد در پاسخ به پرسش خبرنگار فرانسوی:

که چرا جواب رد به شاهزاده های عرب و شیوخ آنها و پسران سرشناس فرانسوی در مقابل درخواست آنان برای ازدواج داده ای

 

گفت: من با این که یک بار در 3 سالگی به همراه پدر و مادرم به ایران سفر کردم ولی خود را فرزند کوروش کبیر و از نسل پاک آریایی می دانم و فرزندانم نیز باید آریایی باشند !

 

 


بیوگرافی هنرمندان