فرشتگان

دل نوشته ای زیبا و خواندنی برای خدا

دل نوشته ای زیبا و خواندنی برای خدا

خواندنی و زیبا از یک دل نوشته برای خداوند

 

خداوندا
در نقاشی زندگیم
تو خورشید هستی
همه جا بی تو تاریک وسرد است
ومن دانه ای کم ارزشم
که گاه با بارانی از جانب تو جوانه می زند وگاه از بی توجهی خود به بارانها می خواهد بپوسد و خاک شود ایا روزی درخت خواهم شد؟

 

 

خداوندا
در ریاضیات، تو بی نهایت هستی
ومن متغیری حقیقی هستم که هرگز بی نهایت نمی شود اما می تواند درحد خودش به بی نهایت میل کند

خدایا کاش در زندگیم
هدف باشی
امیدت توان راه باشد وخودت یاور راه
عشقت گرمی دل باشد و نورت روشنی چشمانم
تنهایم نگذار که بی تو راه گم کرده ای پریشانمبرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان