چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

آهن گداخته بر بدن این کودک برای رهایی از جیغ زدن ! عکس

آهن گداخته بر بدن این کودک برای رهایی از جیغ زدن ! عکس
فجیع ترین اقدام یک مادر نسبت به فرزندش برای رها شدن از جیغ  و گریه های کودک! کجاست انسانیت؟
کودک بیچاره ای که به دهانش قفل زده شده مرد نیجریه ای برای خلاص شدن از شر جیغ و داد فرزند 4 ساله خود بعد از این که بدن او را با آهن داغ سوزاند دهانش را قفل زد.!! چه وحشتناک
دادگاه مرد 30 ساله به نام کریس الویس برای رهایی از جیغ و داد فرزند 4 ساله خود به نام گادریش پس از اینکه او را به شدت با اهن گداخته داغ نمود به دهانش قفل زد و او را در ظرف کیسه پلاستیکی بزرگی انداخت.

آهن گداخته بر بدن این کودک برای رهایی از جیغ زدن ! عکس

مادر گادریش هنگامی که از بازار به خانه برگشت با جسد مرده فرزندش مواجه شد و سریعا به پلیس زنگ زد.کریس به اتهام قتل فرزند خود روانه زندان شد.

زیباسرای ناز وب مد و زیبایی

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
زنان نیمه لخت در خیابان های تهران (عکس)
زنان نیمه لخت در خیابان های تهران (عکس)
مشاهده بیشتر