ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

آیا مردان ایرانی دوران تاریخ آرایش می کردند

آیا مردان ایرانی دوران تاریخ آرایش می کردند

جالب تر از همه اصرار برخی از این سایت ها و پایگاه های خبری است بر این که آرایش زنانه در میان مردان ایرانی سابقه تاریخی دارد و اسناد تاریخی و باستان شناسی هم آن را تائید می کند!

بعضی از این سایت ها و شبکه ها اخبار و آمار جالبی را هم منتشر می کنند که ماخذ و منبع آن هم معلوم نیست؛ مثل این که اواخر سال گذشته اعلام شد ۱۰ درصد لوازم آرایش زنانه موجود در کشور را آقایان مورد استفاده قرار می دهند و این که تمایل به آرایش های زنانه اختصاص به مردان شهرهای بزرگ هم ندارد و مناطق دور دست و شهرستان ها را هم دربرمی گیرد!

به هر حال رفتارهای عجیب و غریب و غیرمعمول همیشه در میان بخشی از جامعه وجود داشته و دارد و بزرگنمایی در این زمینه و تکرار این موضوع خالی از نکته ای نمی تواند باشد. به نظر می رسد این تبلیغات و اصرار عجیب، کار شرکت های تولیدکننده لوازم آرایش است که قصد دارند با ترویج و جا انداختن این امر و شکستن قبح آرایش های زنانه در میان مردان ایرانی یک بازار چند میلیارد دلاری را برای خودشان دست و پا کنند.

جالب تر از همه اصرار برخی از این سایت ها و پایگاه های خبری است بر این که آرایش زنانه در میان مردان ایرانی سابقه تاریخی دارد و اسناد تاریخی و باستان شناسی هم آن را تائید می کند!

این پایگاه های خبری از قول باستان شناسان خودشان مدعی هستند که مردان ایرانی از دوره هخامنشی سرمه می کشیده اند و از بیگودی استفاده می کرده اند و کفش پاشنه بلند می پوشیده اند و شاهانی مثل شاه عباس هم با آن سبیل های از بناگوش در رفته، کرم پودر و سرخاب سفیدآب به کار می برده اند!

البته بخشی از این اطلاعات درست است، چون کشیدن سرمه تا همین اواخر هم میان مردان رواج داشت و این امر در شریعت نیز مستحب است؛ ولی مردانی که از سرمه استفاده می کردند قصد آرایش نداشتند و صرفا از خاصیت سرمه برای روشنی چشم بهره می بردند یا پاشنه بلند کفش هنگام سواری و راندن اسب کاربرد داشت، اما آدم می ماند انگشت به دهان که این حضرات باستان شناس خلق الساعه با کدام ابزاری توانسته اند نوع و مارک کرم پودر خشایارشا و شاه عباس و فتحعلیشاه را از روی سنگ نبشته ها و اسناد بازمانده از آن روزگار تشخیص دهند!

کسی نیست به این حضرات بگوید شما اگر قصد تبلیغ و ترویج لوازم آرایش را دارید خب کارتان را بکنید چه کار دارید داریوش و ناصرالدین شاه و شاه عباس و… را که دستشان از دار دنیا کوتاه است، مخنث جلوه بدهید.

منبع :jamejamonline.ir

مطالب داغ چند روز گذشته