چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a

عکس ناب از دختران ایرانی بعد از کشف حجاب

عکس ناب از دختران ایرانی بعد از کشف حجاب

عکسی ناب از پوشش دختران ایرانی بعد از کشف حجاب رضا شاه پهلوی ….

 

برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دیماه ۱۳۱۴ با شرکت همسر و دختران رضا شاه پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد. رضا شاه در همین روز علی اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ را که به اجرای این برنامه کمک فراوان کرده بودند به مقام وزارت (وزارت فرهنگ) ارتقاء داد.

 

عکس ناب از دختران ایرانی بعد از کشف حجاب

عکس ناب از دختران ایرانی بعد از کشف حجاببرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
پسری با یک سوراخ وسط صورتش و بدون چشم + عکس
پسری با یک سوراخ وسط صورتش و بدون چشم + عکس
مشاهده بیشتر