a

عضویت در کانال تلگرام

آن چه در زندگی کم داریم …. (کوتاه و جالب)

آن چه در زندگی کم داریم …. (کوتاه و جالب)

 

 

 زندگی آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است

سهراب سپهری

آن چه در زندگی کم داریم .... (کوتاه و جالب)

شعر نوشت

 

گر نه موشی دزد در انبار ماست

 

گندم اعمال چهل ساله کجاست؟

 

مولوی

***************

 

این روزها آن چه زیاد است

سرگرمی ست

 

و آنچه کم داریم…

دلگرمی ست

آن چه در زندگی کم داریم .... (کوتاه و جالب)

حدیث نوشت

 

 قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

 

حضرت امام علی (ع)

 

 

***************

 

خدایا !

 

یا نوری بیفکن یا توری

 

ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس میترسد!

آن چه در زندگی کم داریم .... (کوتاه و جالب)

جالب نوشت

 

من بر آنم که قافیه مرد با درد اتفاقی نیست!

 

سید حسن حسینی

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
پربازدید ترین مطالب نازوب
دختری که با زشت ترین چهره مانکن شد (عکس)
دختری که با زشت ترین چهره مانکن شد (عکس)
مشاهده بیشتر