عضویت در کانال تلگرام

آن چه در زندگی کم داریم …. (کوتاه و جالب)

آن چه در زندگی کم داریم …. (کوتاه و جالب)

 

 

 زندگی آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است

سهراب سپهری

آن چه در زندگی کم داریم .... (کوتاه و جالب)

شعر نوشت

 

گر نه موشی دزد در انبار ماست

 

گندم اعمال چهل ساله کجاست؟

 

مولوی

***************

 

این روزها آن چه زیاد است

سرگرمی ست

 

و آنچه کم داریم…

دلگرمی ست

آن چه در زندگی کم داریم .... (کوتاه و جالب)

حدیث نوشت

 

 قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

 

حضرت امام علی (ع)

 

 

***************

 

خدایا !

 

یا نوری بیفکن یا توری

 

ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس میترسد!

آن چه در زندگی کم داریم .... (کوتاه و جالب)

جالب نوشت

 

من بر آنم که قافیه مرد با درد اتفاقی نیست!

 

سید حسن حسینی

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
پربازدید ترین مطالب نازوب
Xبستن تبليغ
X