دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

آن چه در زندگی کم داریم …. (کوتاه و جالب)

آن چه در زندگی کم داریم …. (کوتاه و جالب)

 

 

 زندگی آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است

سهراب سپهری

آن چه در زندگی کم داریم .... (کوتاه و جالب)

شعر نوشت

 

گر نه موشی دزد در انبار ماست

 

گندم اعمال چهل ساله کجاست؟

 

مولوی

***************

 

این روزها آن چه زیاد است

سرگرمی ست

 

و آنچه کم داریم…

دلگرمی ست

آن چه در زندگی کم داریم .... (کوتاه و جالب)

حدیث نوشت

 

 قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

 

حضرت امام علی (ع)

 

 

***************

 

خدایا !

 

یا نوری بیفکن یا توری

 

ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس میترسد!

آن چه در زندگی کم داریم .... (کوتاه و جالب)

جالب نوشت

 

من بر آنم که قافیه مرد با درد اتفاقی نیست!

 

سید حسن حسینی

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته
رحم چاپ شده روی لباس خواننده مشهور جنجالی شد (تصاویر)
رحم چاپ شده روی لباس خواننده مشهور جنجالی شد (تصاویر)
مشاهده بیشتر