ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

این شهر در مقایسه با سایر شهرها 1000 برابر بیشتر از نرخ جهانی در خود دوقلو جا داده است.

سرزمین دوقلوها یا Cândido Godói در برزیل بسیار معروف است. از هر 10 بارداری یکی از آنها دو قلو شده و در شهر 6600 نفری 700 دوقلو زندگی می کنند.
این شهر در مقایسه با سایر شهرها 1000 برابر بیشتر از نرخ جهانی در خود دوقلو جا داده است.

گفته می شود پزشک زمان هیتلر بنام جوزف منگل سعی کرد آزمایشاتی در این شهر راه بیندازد تا بتواند ژن دوقلوها را برای توسعه نژاد آریایی بدست بیاورد.

وی آزمایشات گوناگونی روی مردم شهر انجام داد و به زنان داروها و هورمونهای مخصوصی خوراند.

 

 

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل

عکس های دیدنی شهر هیتلر پسند دوقلوها در برزیل


مطالب داغ چند روز گذشته