زنان عجیب و دیدنی یک قبیله آفریقایی (تصاویر)

ازدواج جایگاه ویژه ای در میان مردم این قبیله ندارد و اکثرا  روابط باز و خارج از خانواده در میان آنان دیده میشود. زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و داشتن معشوق های متعدد برای آنان امتیاز محسوب میشود.

قبلیه " هیمبا " واقع در کشور نامیبیا دارای رسوم و فرهنگ های خاصی است که واقعا شگفت آور است. یکی از رسوم جالب این قبیله موهای زنان و پوشش آنهاست.  درحالیکه زنان متاهل این قبیله موهای خود را به طرز عجیبی می بافند مردان متاهل از روز ازدواج باید از عمامه های مخصوص استفاده کرده و اجازه ندارند آن را از سر بردارند.

زنان عجیب و دیدنی یک قبیله آفریقایی (تصاویر)

ازدواج جایگاه ویژه ای در میان مردم این قبیله ندارد و اکثرا  روابط باز و خارج از خانواده در میان آنان دیده میشود. زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و داشتن معشوق های متعدد برای آنان امتیاز محسوب میشود. اگر چه قدرت اصلی در دست مردان این قبیله است اما زنان در مورد مسائل مهم اقتصادی تصمیم گیرنده هستند. عجیب ترین نکته لباس و موهای زنان است که بسته به متاهل یا مجرد بودنشان متفاوت است. دخترهای جوان باید موهای خود را به صورت دو شاخه بافته جدا تزئین کنند که نقش این بافت ها را پدر دختر انتخاب میکند. زنان نیز موهای خود را با ترکیب عجیبی از گل رس، کره و موی بز به شکل رشته های دراز میبافند. آنها گاهی برای زیباتر دیده شدن از اکستنشن های موجود در بازار شهرها استفاده میکنند.

زنان عجیب و دیدنی یک قبیله آفریقایی (تصاویر)

زنان عجیب و دیدنی یک قبیله آفریقایی (تصاویر)

زنان عجیب و دیدنی یک قبیله آفریقایی (تصاویر)برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته