چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

 

 

 حیرت مردم از این نشانه های عجیب و مرموز جنجال آفرین شده .

به گزارش نازوب، یک مزرعه گندم در جمهوری آدیغیه در روسیه با شکل های عجیب ومرموز همه را به حیرت آورده است.

 

 

این نشانه گذاری عجیب و غریب شامل شش حلقه در اندازه های مختلف است که به نظر می رسد این حلقه ها نشانه هایی از وقوع سه حادثه در مدت 15 سال است!!

 

 

محافل رسمی کشور در حال بررسی این نشانه های عجیب و غریب هستند.

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)

نشانه های عجیب و غریب در یک مزرعه گندم (عکس)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
پسر عجیبی که صورتش همیشه پشت ماسک است! عکس
پسر عجیبی که صورتش همیشه پشت ماسک است! عکس
مشاهده بیشتر