مجموعه کامل ماه رمضان

 مجموعه کامل ماه رمضان

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

خنده دارترین پیاده روی جهان که جیغ مادران را در آورد!! عکس

خنده دارترین پیاده روی جهان که جیغ مادران را در آورد!! عکس

به گزارش نازوب، در یکی از خیابان های کشور چین عده ای از معامله گران در 23 متر مربع از پیاده رو جلوی یک مغازه 66 بلردس کار گذاشته اند که علاوه بر خنده دار شدن این قسمت از خیابان مزاحمت های فراوانی برای همه بوجود آورده است.

مادران بیش از هر کس از این وضعیت عجیب شاکی هستند زیرا با کالسکه رد شدن از این قسمت سخت و یا غیر ممکن است.  برای این سد معبر عجیب و خنده دار هنوز هیج اقدامی به عمل نیامده است!!

خنده دارترین پیاده روی جهان که جیغ مادران را در آورد!! عکس

خنده دارترین پیاده روی جهان که جیغ مادران را در آورد!! عکس

خنده دارترین پیاده روی جهان که جیغ مادران را در آورد!! عکس

خنده دارترین پیاده روی جهان که جیغ مادران را در آورد!! عکس

خنده دارترین پیاده روی جهان که جیغ مادران را در آورد!! عکس


 مجموعه کامل ماه رمضان

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
چهره طبیعی اولین دختر خواننده جهان (عکس)
چهره طبیعی اولین دختر خواننده جهان (عکس)
مشاهده بیشتر