اعدام زنانی که در پارک ها تاب بازی می کنند + عکس

اعدام زنانی که در پارک ها تاب بازی می کنند + عکس
اگر کسی تا قبل از نماز عشا مرتکب گناه تاب بازی شود با آمدن به این انجمن و با پرداخت کفاره ی زنا می تواند آزاد شود و امیدواریم که خداوند گناه وی را ببخشد و اگر کسی بعد از نماز عشا به گناه تاب بازی مرتکب شود، جزای او اعدام است

در اقدامی مضحک، یکی از مفتیان سعودی اعلام کرده است که هریک از زنان اگر به تاب بازی در فضای عمومی بپردازد همانند کسی است که زنا داده است!
 این فرد که در انجمن امر به معروف و نهی از منکر عربستان فعالیت می کند در ادامه ی سخنان مضحکش گفت : اگر کسی تا قبل از نماز عشا مرتکب گناه تاب بازی شود با آمدن به این انجمن و با پرداخت کفاره ی زنا می تواند آزاد شود و امیدواریم که خداوند گناه وی را ببخشد و اگر کسی بعد از نماز عشا به گناه تاب بازی مرتکب شود، جزای او اعدام است و هیچ راهی برای بخشیده شدن ندارد. لازم به ذکر است که کفاره ی زنا در عربستان، ازدواج با اعضای انجمن امر معروف و نهی از منکر می باشد.

 

اعدام زنانی که در پارک ها تاب بازی می کنند + عکس


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته