عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران

دکتر حسن حاج طالبی، دارای مدرک دکترای پزشکی مدرن و موسس کلینیک زالو درمانی است این پزشک ایرانی که برای اولین بار درجهان زالو درمانی ایرانی را مطرح نموده با همین شیوه زالو درمانی انجام می دهند.

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

حجامت و زالو انداختن بر بدن بیمار

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس هایی که دیدن آن به همه افراد توصیه نمی شود.

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

روش حجامت کردن

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

روش زالو انداختن بر بدن بیمار

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)

عکس های حجامت و زالو درمانی در ایران (16-)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a