a

تصاویر بکر و دیدنی از چشمه بهشتی

تصاویر بکر و دیدنی از چشمه بهشتی
تصاویر بکر و دیدنی از طبیعت زیبای چشمه گولتا در شمال کشور چاد معروف به چشمه بهشتی
 
چشمه گولتا دی آرچی، چشمه ای در شمال کشور چاد با آبی گوارا و شیرین است که علیرغم اینکه سالهای سال در این منطقه بارشی رخ نداده، کماکان چشمه ای جاری بوده و محلی های منطقه به آن نام "چشمه ای از بهشت" را القا کرده اند.

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان