شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

سفری کوتاه اما ترسناک به شهرهای شیطانی ایتالیا

 

پورتال نازوب، بسیاری از شهرستان های ایتالیا پس از جنگ و بلایای طبیعی متروک شدند.امروز پس از گذشت 50 سال ، این شهرها همچنان به همان صورت باقی مانده اند. بنابراین این ماندگاری های تاریخی حالت ترسناک و مخوف به خود گرفته اند و عنوان شهرهای شیطانی ایتالیا نام برده می شود.

 

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس

شهرهای شیطانی ایتالیا با عکس


مطالب داغ چند روز گذشته
دختر 11 ساله ایرانی مدرس دانشگاه تویسرکان (عکس)
دختر 11 ساله ایرانی مدرس دانشگاه تویسرکان (عکس)
مشاهده بیشتر