تلگرافی که منجر به خودکشی هیتلر شد ! عکس

تلگرافی که منجر به خودکشی هیتلر شد ! عکس

تصویر فوق ومتن زیر که باعث خودکشی هیتلر شد هیچ گاه از ذهن ها و تاریخ دنیا محو نمی شود.

 

 

پورتال نازوب، یکی از تلگراف های مهم مربوط به جنگ جهانی دوم در مزایده ای در این هفته به فروش رسید.

 

طی یک مزایده، تلگرامی که منجر به مرگ هیتلر شد به قیمت 55 هزار دلار فروخته شد.

 

این تلگراف توسط رهبر ارتش نازی ها Hermann Goering در 23 آپریل 1945 به هیتلر فرستاده شده بود.

 

Hermann Goering که می دانست هیتلر دریک پناهگاه پنهان شده است در این تلگراف برای هیتلر نوشته بود: همان طور که قبلا من را به عنوان جانشین خودت معرفی کرده بودی، امشب رهبری و فرماندهی آلمان به من می رسد.

 
هیتلر پس از دریافت این تلگراف این اقدام Hermann Goering را کودتا خواند و در یک پیام رادیویی او را خائن خطاب کرد و یک هفته پس از این حادثه خودکشی کرد.

 

این تلگراف که توسط کاپیتان ارتش آمریکا Benjamin Bradin در پناهگاه هیتلر یافت شد در روز سه شنبه گذشته در یک مزایده به قیمت 55 هزار دلار به یک ناشناس آمریکایی به سه برابر قیمت فروخته شد.


مطالب داغ چند روز گذشته
جنجال تجاوز به دختر شطرنج باز روسی در تهران (عکس)
جنجال تجاوز به دختر شطرنج باز روسی در تهران (عکس)
مشاهده بیشتر