دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

بخش جدید و بسیار جذاب میز کار من! فوق العاده جالب دانستنی و انواع کاربردهای لازم از وسایل

 

نازوب، من دینا هستم و داستان های متحرکی درباره اشیای بی جان بیان می کنم. از نظر من هر شیئی درونش یک داستان دارد. اشیا می توانند بگویند که چه دیده اند، چه کسی آنها را برداشت، چه کسی آنها را اتفاقی شکست و یا چه کسی با عشق آنها را جمع و دوباره سرهم کرد. در هرچیزی یک حس انسانی نامرئی و درعین حال آشکار وجود دارد که من آن را دوست دارم. در تصاویری از ماجراهایی که من روی میزم دیدم را مشاهده خواهید کرد.

 

 

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس

ماجرای جالب و دیدنی میز کار من (1) عکس


مطالب داغ چند روز گذشته
18+ مراحل ختنه کردن دختران در اتاقی ترسناک عکس
18+ مراحل ختنه کردن دختران در اتاقی ترسناک عکس
مشاهده بیشتر