تجاوز این مرد روانی به زنان و دختران رهگذر !

مجموعه : اخبار گوناگون
تجاوز این مرد روانی به زنان و دختران رهگذر !

ماجرای زنان و دختران که چگونه مورد تجاوز این مرد روانی قرار گرفتند ….

 

براساس نازوب به نقل از گزارش پلیس، آقای “جمیز رید” در یک مورد با حمله به یک مادر که به همراه 2 دخترش برای خرید بیرون رفته بودند، با گذاشتن دستش بر روی دهان قربانی از فریاد زدن او جلوگیری کرده و سپس در جلو چشمان فرزندانش به او تجاوز کرد.

در مورد دیگر نیز این مرد جنایتکار به یک رهگذر که در حال دویدن در کنار خیابان حمله کرده و او را مورد اذیت و آزار جنسی قرار می‌دهد و در مورد آخر که قربانی یک دختر 6 ساله بود جمیز قبل از هر گونه اقدام بی‌شرمانه‌ای توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

او که این حمله های وحشیانه را در طی 17 ساعت انجام داده، در دادگاهی که برگزار شد به دفاع از خود پرداخت البته نتواست قضات را متقاعد کند. وکیل مدافع آقای “رید” گفت: او از یک نوع خاصی از جنون رنج می برد که در اثر استفاده از مواد مخدر و یا الکل شدت و اثرات آن بیشتر شده و متوجه رفتارش نمی شود.

وی در ادامه افزود: این بیمار روانی با شنیدن صدایی در ضمیر خود فکر می کند که روان پزشک او “رپر آمریکایی ” خانم “نیکی میانج” است و او را تسکین دردهای روانی اش می داند. همچنین پیش بینی میشود که او به علت بیماری اش مشمول ارفاق در مجازات در دادگاه خواهد شد.


مطالب داغ چند روز گذشته
این پسر بکارتمو ازم گرفت
این پسر بکارتمو ازم گرفت
مشاهده بیشتر