خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

عکس هایی که همیشه در رسانه ها منتشر می شود نکته ای بسیار خنده دار جلب توجه می کند ؟ ببینید…..

 

به گزارش نازوب، مجلسی با این همه هزینه ساخته شده، ولی هر وقت کسی بخواهد از تریبون متنی را تقدیم رییس مجلس کند، باید تا جایی که می تواند دستش را بالا ببرد، (در حدی که لباس از حالت رسمی خارج شود) و رییس جلسه هم حتی الامکان خم شود، تا بتواند بسته را بگیرد!

 

خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

خنده دارترین معماری ساختمان مجلس کشور (عکس)

 

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته