فرشتگان

مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)

مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)

می توان شعر را زیباترین واژه آرامش و احساس نام برد وقتی با تمام حس وجودت شعر می خوانی در یک دنیایی پر از آرامش غوطه ور می شوی …

 
 
 
شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است
 
 

مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)

 
 
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
 
پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمرگی رهید.
 
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
 
شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است.
 
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
 
شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می شود.
 
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
 

مینی شعرهای به یادماندنی از بزرگان جهان

 
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
 

جملات تاثیر گذار در سبک زندگی

 
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
 

عکس نوشته های آموزنده مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)

 
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
مینی شعرهای تصویری و تاثیرگذار (7)
 
 
مطالب مرتبط
 

زیباترین مینی شعرهای تصویری و خواندنی (14)

مینی شعرهای تصویری و خواندنی (13)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

عکس نوشته های مینی شعرهای زیبا (11)


laghari
بیوگرافی هنرمندان