لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

کشف مار کبری دوسر وحشتناک (عکس)

کشف مار کبری دوسر وحشتناک (عکس)

این مار دوسر و عجیب و غریب در مزرعه یک مرد کشاورز چینی کشف شد. به گزارش نازوب این مار کبری سمی در مزرعه ای در یولین، جنوب چین پیدا شده که دارای دو سر است و هر یک از سرها با یکدیگر مبارزه می کنند و سعی می کنند یکدیگر را بخورند. این کبری جهش یافته در مدت ده روز پس از پیدا شدن به این اندازه رشد کرده است. مارهای کبری در چین به طور کلی بین 1.2 تا 1.5 متر رشد میکنند و عمر کوتاهی دارند.

کشف مار کبری دوسر وحشتناک (عکس)

کشف مار کبری دوسر وحشتناک (عکس)

کشف مار کبری دوسر وحشتناک (عکس)

کشف مار کبری دوسر وحشتناک (عکس)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
جشنواره عجیب و دور از انسانیت در اسپانیا (عکس)
جشنواره عجیب و دور از انسانیت در اسپانیا (عکس)
مشاهده بیشتر