فرشتگان

کاریکلماتور چیست ؟

مجموعه : دانستنی ها
کاریکلماتور چیست ؟

کلمه کاریلکماتور به چه معناست؟

 

به گزارش نازوب، کاریکَلِماتور نامی است که پرویز شاپور در سال ۱۳۴۷ بر نوشته‌های خود که در مجله‌ی خوشه به سردبیری احمد شاملو چاپ می‌شد گذاشت. این واژه حاصل پیوند «کاریکاتور» و حرف «ک» مخفف «کلمه» است. به دید شاملو، نوشته‌های شاپور کاریکاتورهایی است که با کلمه بیان شده‌است.

 

کاریکلماتور نثر است . -بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی ها را دیدنی کند (تصویری) –طنز دارد. -کاریکلماتور از نظر معنایی ، صراحت دارد . -کاریکلماتور از چند معنایی واژه ها سود می برد. -کاریکلماتور، معمولا از بدیهیات و روزمره ها و دم دستی هاست . -سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد . اما می شود نمونه هایی در نثر و نظم پیدا کرد . -ایجاز از ویژگی های کاریکماتور است . -در کاریکلماتور نوعی نازک اندیشی مانند سبک هندی دیده می شود. -غافل گیری دارد که با غافل گیری شعری متفاوت است . -نوع لذت در کاریکلماتور با شعر متفاوت است .

 
نمونه‌هایی از کاریکَلِماتورهای پرویز شاپور

وقتی عکس گل محمدی در آب افتاد، ماهی‌ها صلوات فرستادند.
اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم.

 
به عقیده گیوتین، سر آدم زیادی است.
به یاد ندارم نابینائی به من تنه زده باشد.

 
قلبم پرجمعیت‌ترین شهر دنیاست.
به نگاهم خوش آمدی.

 
چرا همیشه نمیشه!!
پایین آمدن درخت از گربه.

 
قطرهٔ باران، اقیانوس کوچکی است.
زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین نمی‌رود.

 
جارو، شکم خالی سطل زباله را پر می‌کند.
فوّاره و قوه جاذبه از سربه سر گذاشتن هم سیر نمی‌شوند.

 
هر درخت پیر، صندلی جوانی می‌تواند باشد.
باغبان وقتی دید باران قبول زحمت کرده، به آبپاش مرخصی داد.

 
فاصله بین دو باران را سکوت ناودان پر می‌کند.
فریاد زندگی در سکوت گورستان ته نشین می‌شود.

 
برای اینکه پشه‌ها کاملاً نا امید نشوند، دستم را از پشه بند بیرون می‌گذارم.
گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرندهٔ محبوس است.

 
روی همرفته زن و شوهر مهربانی هستند!
غم، کلکسیون خنده‌ام را به سرقت برد.

 
بلبل مرتاض، روی گل خاردار می‌نشیند!


laghari
بیوگرافی هنرمندان