بهترین عکس ایثار و جان فشانی سال 2015

بهترین عکس ایثار و جان فشانی سال 2015

بهترین عکس ایثار و جان فشانی سال 2015 مربوط بهیک پرنده دریایی میشود. به گزارش نازوب، در دنیای حیوانات گاهی اتفاقاتی می‌افتد که اگر از لنز دوربین انسان ها جا نماند می تواند لحظات ناب آن ها را تا سال ها در ذهن ثبت کند. در تصویر بالا جوجه مرغ دریایی برای نجات از چنگال عقاب بدون ترس از پدر خود دفاع می کند. این عکس عنوان بهترین عکس فداکاری سال 2015 را به خود اختصاص داده است.


مطالب داغ چند روز گذشته
عروسک های فوق العاده زیبا و واقعی از چهره انسان (تصاویر)
عروسک های فوق العاده زیبا و واقعی از چهره انسان (تصاویر)
مشاهده بیشتر