شگفت انگیزترین درخت دنیا پلی برای گذر و زیرگذری برای ماشین!عکس

شگفت انگیزترین درخت دنیا پلی برای گذر و زیرگذری برای ماشین!عکس

به گزارش پایگاه نازوب، کشف حیرت انگیز یک درخت 3000 ساله با 300 فوت ارتفاع غول پیکر در سیرا نوادا در کالیفرنیا چشم ها را به خود خیره کرد. از آن جا این درخت یکی از نادرترین درخت های دنیا می باشد.

 

اما بر اثر خشکسالی بیش از حد در چند سال اخیر باعث فروافتادگی این درخت عظیم الجثه شده که در تصاویر زیر می بیند از تکه کردن این درخت عظیم خودداری شده و پلی برای عابران در وسط جاده و زیرگذری زیبا برای ماشین شده است!!

 

شگفت انگیزترین درخت دنیا پلی برای گذر و زیرگذری برای ماشین!عکس

شگفت انگیزترین درخت دنیا پلی برای گذر و زیرگذری برای ماشین!عکس

شگفت انگیزترین درخت دنیا پلی برای گذر و زیرگذری برای ماشین!عکس

شگفت انگیزترین درخت دنیا پلی برای گذر و زیرگذری برای ماشین!عکس

شگفت انگیزترین درخت دنیا پلی برای گذر و زیرگذری برای ماشین!عکس

 

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته