عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

نجات دیدنی یک میمون با بیماری پوستی عجیب و دردناک

به گزارش نازوب، میمونی از نژاد اورانگوتان که مبتلا به یک بیماری سخت به نام مرض جرب sarcoptic بیماری بسیار مسری پوست که باعث خارش شدید و التهاب می شود دچار است. این میمون که توسط تیم فوریت های پزشکی بین المللی به مرکز توانبخشی برای درمان تحویل داده شد تا او را درمان کنند.

حس انسان دوستانه این تیم پزشکی مورد تحسین است آنها او را درون یک جعبه برای محافظت بیشتر گذاشتند و به او شیر تغلیظ شده به عنوان تغذیه و با روغن نارگیل بدن او را مرطوب نگه می دارند تا او از بیماری پوستی که دارد زجر نکشد !!!

تصاویری از این میمون خوشبخت را در بخش زیر پایگاه نازوب تماشا کنید.

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان

عکس های شوکه کننده نجات اورانگوتان


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته