تفأل خواندنی حسن روحانی به حافظ در شب یلدا

تفأل خواندنی حسن روحانی به حافظ در شب یلدا

تفال رئیس جمهور حسن روحانی به کتاب حافظ در شب یلدا 94

 

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود

تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود

 

چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت

تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود

حافظ


مطالب داغ چند روز گذشته
رسم اتو کردن سینه دختران در این کشور!! عکس
رسم اتو کردن سینه دختران در این کشور!! عکس
مشاهده بیشتر