نوشته خواندنی قیصر امین پور در مورد انواع آدم ها

نوشته خواندنی قیصر امین پور در مورد انواع آدم ها

لذت خواندن نوشته زیبای و تامل برانگیز قیصر امین پور درباره انواع آدمها !

 

آدم هایی هستند در زندگیتان؛ نمی گویم خوبند یا بد … چگالى وجودشان بالاست … افکار

حرف زدن

رفتار؛ محبت داشتنشان

و هر جزئى از وجودشان امضادار است

یادت نمی رود هستن هایشان را.

بس که حضورشان پررنگ است.

رد پا حک می کنند اینها روى دل و جانت.

بس که بلدند باشند … این آدم ها را باید قدر بدانى … وگرنه دنیا پر است

از آن دیگرهاى بى امضایى که شیب منحنى حضورشان همیشه ثابت است … بعضى آدم ها ترجمه شده اند

بعضى از آدم ها فتوکپى آدم هاى دیگرند

بعضى از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند

بعضى از آدم ها فقط جدول و سرگرمى دارند

بعضى از آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنى آنها را بفهمیم

و بعضى از آدم ها را باید نخوانده کنار گذاشت

از روى بعضى آدم ها باید مشق نوشت و از روى بعضى جریمه …

** قیصر امین پور


مطالب داغ چند روز گذشته
عکس های عجیب از احمق ترین دختر دنیا
عکس های عجیب از احمق ترین دختر دنیا
مشاهده بیشتر