فرشتگان

دزدی یک دستگاه اتوبوس توسط میمون + عکس

مجموعه : اخبار گوناگون
دزدی یک دستگاه اتوبوس توسط میمون + عکس

ماجرای عجیب ربودن یک دستگاه اتوبوس توسط یک میمون …

 

این اتوبوس که در گوشه‌ای از خیابان پارک شده بود با ورود میمونی که پنهانی وارد آن شد، روشن شده و به راه افتاد.

در حالی که رانندۀ از همه جا بی‌خبر متوجه حرکت ماشینش شد به صندلی راننده نزدیک شد و در کمال ناباوری دید که راننده کسی جز یک میمون بازی گوش نیست.

دور کردن میمون کار آسانی نبود زیرا هنگامی میمون از صندی بلند شد که با ماشین به دو اتوبوس دیگر زده بود.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان