حل معمای المپیادی کاغذ تا شده

مجموعه : معما و تست هوش
حل معمای المپیادی کاغذ تا شده

یکی از مفرح ترین بازی های مغز حل معما و تست هوش های با حال و جالب است که یکی دیگر از حل این معماهای بین المللی و المپیادی را در این بخش می خوانید.

 

 

 کاغذ مستطیل شکلی را چندین بار تا کرده ایم. در هر مرحله تا بر روی خطی موازی دو ضلع و در وسط آن ها زده شده است تا به مستطیلی با مساحت نصف مستطیل قبل برسیم. واضح است که در هر مرحله این کار به دو روش (افقی و عمودی) امکانپذیر است. در نهایت، همه تا ها را باز کرده ایم و دیده ایم در مجموع ۳۱۸ خط تای افقی و عمودی تولید شده است. کاغذ چند بار تا شده است؟
 

 

الف) ۱۳            ب) ۱۴               ج) ۱۵۹             د) ۳۱۷              ﻫ) ۳۱۸

 

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

پاسخ معمای المپیادی ‘کاغذ تا شده’

 

گزینه ب صحیح می باشد.

 

در صورتی که تعداد تاهای افقی و عمودی به ترتیب x و y باشد، تعداد خطوط افقی و عمودی برایر با 2x-1 و 2y-1 خواهد بود (به ازای هر خط اضافه، تعداد نواحی دو برابر می شود.) در نتیجه اگر تعداد خطوط در انتها برابر 318 باشد داریم:

 

2x + 2y = 320 =(101000000)2
{x,y} = {6,8}

x+y = 14

 

مطالب مرتبط

معمای المپیادی مار مکعبی

معمای المپیادی دزد شکرستان با جواب

منتخب معمای المپیاد (جشن تولد)

معمای المپیادی با جواب

راه حل معمای المپیادی : احداث راه


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته