فرشتگان

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

مجموعه : اخبار گوناگون
زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

ماجرا و خبر بسیار عجیب پرداخت مالیات برای زنان و دخترانی که چشمهایشان دیده می شود! در ادامه این خبر عجیب تصاویری از زنان جذاب سرزمین های اشغالی را می بینید.

 

 

با وخامت یافتن مستمر اوضاع مالی داعش، این گروه تروریستی، برای جبران کاهش درآمدهایش، از سویی مالیات هایی را که از مردم مناطق تحت کنترل خود دریافت می کرده، افزایش داده و از سوی دیگر، مالیات های تازه ای وضع کرده است.

 

به گزارش بخش خبری نازوب، لودویو کارلینو تحلیل گر مالی مؤسسۀ “IHS”، از مهم ترین مؤسسات اطلاعات و پیش بینی های مالی در جهان، اعلام کرد: «مالیات ها 50 درصد درآمد ماهیانۀ داعش را تشکیل می دهد. این مالیات ها همۀ جوانب زندگی مردم در برخی مناطق تحت کنترل این گروه را در بر می گیرد».

 

 

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

 
با وجود این، «درآمدهای مالیاتی داعش 23 درصد کاهش پیدا کرده است؛ زیرا این گروه بخشی از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است».

 

 
بر اساس اظهارت کولومب استراک، دیگر تحلیل گر “IHS”، این مناطق که در حد فاصل دسامبر 2015 تا مارس 2016 از چنگ این گروه خارج شده اند، 22 درصد مناطق تحت کنترلش را تشکیل می داده و در نتیجۀ از دست رفتن آن، شمار ساکنان مناطق تحت کنترل این گروه از 9 میلیون به 6 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.

 

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

 

 
داعش که اکنون افراد کمتری برای مالیات گرفتن از آنان در اختیار دارد، در شش ماه گذشته برای جبران کاهش درآمدهایش از سویی مالیات هایی را که از مردم مناطق تحت کنترل خود دریافت می کرده، افزایش داده و از سوی دیگر، مالیات های تازه ای وضع کرده است.

 

 
این مالیات ها 5 شاخه را شامل می شوند: فعالیت های اجتماعی، آموزش، کشاورزی، امور انتظامی و ارائۀ خدمات دیگر.

 

 

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

 

 
به گزراش “الوفد” در میان مواردی که داعش برای آن مالیات یا جریمۀ مالی تعیین کرده است، موارد عجیبی مانند “زنگولۀ گوسفند” یا “نمایان شدن چشمان زنان” هم به چشم می خورد!
 
جریمه یا مالیات نمایان شدن چشمان زنان 10 گرم طلا تعیین شده است.

 

 

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

 
نمونۀ دیگر آنکه رانندگان کامیون که تا پیش از این 300 دلار مالیات می دادند، اکنون باید 600 تا 700 دلار مالیات بپردازند.
 
داعش مالیات غیر مسلمانان ساکن در سرزمین های تحت اشغالش را که تاکنون سالانه پرداخت می شد، به مالیات ماهانه تغییر داده است.
 
این گروه تروریستی از دسامبر 2015 هم برای تراشیدن ریش، باز گذاشتن در خانه ها و نصب دیش های ماهواره از مردم مالیات می گیرد!
 
نکتۀ قابل توجه دیگر اینکه داعش، به تازگی، پذیرفته است که به جای مجازات بدنی افراد از آنان جریمۀ مالی دریافت کند. این اقدام یک نشانۀ مهم بر وخامت یافتن وضعیت مالی داعش به حساب می آید.

 

 

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

 
گروه تروریستی داعش که بر اساس باورهای وهابیت و با حمایت کشورهای مرتجع حاشیۀ خلیج فارس و برخی دولت های غربی شکل گرفته است، برای تأمین منابع مالی خود به شکل اساسی بر قاچاق نفت از عراق و سوریه به ترکیه و نیز مالیات ها و جریمه های مالی گوناگون در مناطق تحت کنترل خود تکیه دارد. اما با کاهش قیمت جهانی نفت و تخریب بسیاری از تأسیسات نفتی تحت کنترل این گروه توسط جنگنده های ائتلاف بین المللی و روسیه، و نیز کاهش اراضی تحت کنترل این گروه با افت جدی درآمدها رو به رو شده است.

 

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس

زنان زیبایی که باید مالیات چشمانشان را بدهند ! عکس


laghari
بیوگرافی هنرمندان