تنها عکس دیده نشده محمد رضا شاه با کوزه تاریخی

تنها عکس دیده نشده محمد رضا شاه با کوزه تاریخی

 تصویری ناب و دیده نشده تاریخی از محمد رضا شاه

 

 

عکس دیده نشده از محمدرضا شاه در بازدید از موزه ایران باستان در تهران به سال 1355 در حالیکه یک کوزه تاریخی را نیز در دست گرفته است.

 

تنها عکس دیده نشده محمد رضا شاه با کوزه تاریخی

 

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته