دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

گالری بامزه ترین عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشق

 

 

 

وقتی شب تا صبح به اون فکر می کنی ….

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

لحظه ای که قبلتو بهش هدیه می دی …

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

وقتی تمام حرفهات بوی دلگرمی میده …

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

وقتی شبها به یادش بالشتو محکم بغل می کنی !

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

وقتی مادیات برات مهم نباشه و خودش برات مهمه …

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

وقتی که عاشق خوندن رمان های عشقی میشی …

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

 

وقتی دل و قلوه به هم میدین ! …

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

 

وقتی با دیدنش خون تو بدنت خشک می شه ! …

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

وقتی تمام عیب ها و خرابکاری هاش بوی عشق میده و قشنگه …

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

 

وقتی که هر چی داری بدون منت باهاش تقسیم می کنی …

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

وقتی ورق به ورق دفترت اسم و یاد اونه ….

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

وقتی که به عشق اون مزاج و سلیقه خوردنت هم عوض میشه …

 

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

وقتی که بعد از دعوا زیباترین آروز را برای برگشتنش می کنی …

 

 

عکس نوشته های دختر پسرهای فانتزی و عاشقانه

 

 

کاش تمام این وقتی ها همیشه حقیقت داشت و پا برجا می موند !……


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته
زنی که با تغییر در اندامش رکورد جهانی زد (عکس)
زنی که با تغییر در اندامش رکورد جهانی زد (عکس)
مشاهده بیشتر