ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تیپ شوکه کننده زنان تعمیر کار موبایل

تیپ شوکه کننده زنان تعمیر کار موبایل

فروشگاه موبایلی که ویژه بانوان عربستان افتتاح شد بدون حضور آقایان و با پوششی دیدنی !

 

 

رسانه های خبری عرب زبان از افتتاح فروشگاه خرید و فروش تلفن همراهی در عربستان سعودی خبر داده اند که تنها مخصوص بانوان است.

 

این رسانه ها اشاره کرده اند که این طرح از سوی دولت عربستان سعودی مورد حمایت قرار گرفته است. در این راستا دولت تصمیم دارد تا به جای نیروی کار خارجی در این مرکز از فروشندگان زن داخلی استفاده کند تا اشتغال زایی نیز در حوزه ارتباطات صورت گیرد.

 

زن تعمیرکار موبایل در عربستان 1

 

 تیپ دیدنی زنان تعمیر کار موبایل در عربستان

 

در این شاپینگ سنتر بیش از 40 مغازه وجود دارد و توسط دولت مدیریت می شوند و بودجه دولتی آن نیز برای آموزش کارکنان زن در نظر گرفته شده است.

 

زن تعمیرکار موبایل در عربستان 2

 

 

تیپ دیدنی زنان تعمیر کار موبایل در عربستان

 

زن تعمیرکار موبایل در عربستان 3

 

 

تیپ دیدنی زنان تعمیر کار موبایل در عربستان

 

روزنامه عرب زبان الحیات نیز اخیرا گزارش داده بود که در ماه های اخیر بیش از 34 هزار مرد و زن سعودی به عنوان تکنسین تلفن همراه، فروشنده و مسئول نمایندگی خدمات آموزش و فروش تعلیم دیده اند.


مطالب داغ چند روز گذشته