انتقال سربازان نیمه برهنه به خارج از پادگان (عکس)

انتقال سربازان نیمه برهنه به خارج از پادگان (عکس)

 تصاویری منتشر شده از انتقال سربازان کودتاچی به صورت برهنه در خارج از پادگان

 

 

دولت ترکیه سربازان و مقامات نظامی كودتاچي را بصورت برهنه به خارج از پادگان انتقال دادند.

 

انتقال سربازان نیمه برهنه به خارج از پادگان (عکس)انتقال سربازان نیمه برهنه به خارج از پادگان (عکس)انتقال سربازان نیمه برهنه به خارج از پادگان (عکس) 

 

فرادیدبرچسبها:

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته