پارکینگ یک میلیاردر تهرانی (تصویر)

پارکینگ یک میلیاردر تهرانی (تصویر)

هنوز هستند کسانی که در این آشفته بازار اقتصادی کت جادویی دارند! به راستی چرا در یک جامعه این قدر تفاوت طبقات مالی داریم آیا این هم جزء کسانی که فیش های حقوقی نجومی دارد؟

 

تصویری که در فضای مجازی منتشر شد و حکایت از پارکینگ یک آقازاده مایه دار است.

 

پارکینگ یک میلیاردر تهرانی (تصویر)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته