ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

گالری زیباترین تصاویر و عکس نوشته های مذهبی، عرفانی و ولایتی

 

شهیدان الگوی جذاب جوانان اند

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

 

شیطان حکومتش را بر ضعف ها و ترس های ما بنا کرده …

 عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

تصاویر مذهبی

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

دل حرم خداست ….

جز خدا کسی را در حرمش جای مده

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

    عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

بدانید پای نهادن در فضای مجاری ایمان می خواهد …

 

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

 

وقتی دیدی یک روز صبح فرزندت خودش بیدار شد و بدون اینکه

کسی به او بگوید وضو گرفت و در گوشه خلوتی نماز خواند، بدان

که نماز فرزندت را گرفت.

سجده شکر بجا آور و مبادا از آن روز به بعد او را برای نماز

تحریک کنی.

 

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

 

آیت الله بهجت:

هر دختری شیعه با بی حجابی خودش یک سیلی به صورت

حضرت زهرا می زند

 

عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)

 

  عکس نوشته های زیبای مذهبی (7)برچسبها:

مطالب داغ چند روز گذشته