عکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژه

عکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژه

یگان ویژه چیست؟

 

ماموران يگان ويژه در تعدادي ماموريت خاص تعريف شده و بنا به درخواست فرمانده انتظامي استان‌ها اجازه ماموريت پيدا مي‌كنند.

 

ماموريت‌هاي نيروهاي يگان ‌ويژه در سه بخش مختلف تقسيم شده است. جانشين فرمانده يگان ويژه ناجا در تشريح نوع ماموريت‌هاي يگان‌ويژه مي‌گويد:

 

در زمان‌هاي عادي حفاظت و تامين امنيت سفر مسئولان رده يك كشور و برقراري نظم وانضباط مسابقات ملي مانند مسابقات فوتبال بر عهده ماموران اين يگان خواهد بود.

 

در ماموريت دومي كه سردار هادي نژاد نام مي‌برد ماموران يگان ويژه در ماموريت‌هاي مقابله‌اي همچون رهايي گروگان، مبارزه با تروريست‌ها و حمايت از ديگر ماموريت‌هاي ناجا و در ساير بخش‌ها مانند:

 

التزام‌بخشيدن به شهرها و ترافيك به ماموران ديگر بخش‌ها كمك مي‌كنند.

 

عکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژه

تمرینات سخت نیروهای یگان ویژه

عکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژه

تصاویری از یگان ویژه نوپر

عکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژه

تصاویری از فعالیت های سخت نیروهای ناجا

عکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژه

هنرنمایی نیروهای یگان ویژه

عکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژهعکس های دیدنی تمرینات سخت و عجیب یگان ویژه


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a