فرشتگان

آموزش تصویری بافت ژاکت پسرانه

آموزش تصویری بافت ژاکت پسرانه

با توجه به توضیحات کامل و تصاویر رسم شده به راحتی یک ژاکت پسرانه شیک را بافت کنید.

 

 

اقدامات اولیه برای بافت ژاکت

ضخامت نخ : متوسط
بافت به كار رفته: پايه بلند و پاپ كورني
سايز لباس: دور لباس 52 و ارتفاع لباس 30
دور كمر كودك را اندازه بگيريد. در اينجا در نظر مي گيريم 40 سانتي متر
به اندازه 48 سانتي متر زنجيره بزنيد .

 

رج اول: سه زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها يك پايه بلند بزنيد.
رج دوم : سه زنجيره بزنيد در دانه بعد يك پاپ كورني بزنيد. يك دانه جا بيندازيد در دانه بعد يك پاپ كورني بزنيد. اين كار را تا انتهاي رج تكرار كنيد.

 

 .رج سوم و چهارم مانند رج دوم بافته مي شود.
رج پنجم تا زير بغل: سه زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد

 

از ابتداي بافت تا زير بغل 16 سانتي متر است.
اگر ژاكت را مانند ژاكت هاي معمولي مي بافيد كه دكمه ها در وسط لباس قرار مي گيرند. تعداد دانه ها را تقسيم بر 4 كنيد. دو قسمت آن براي پشت , يك قسمت سمت راست جلو و يك قسمت سمت چپ جلو مي شود. يعني 48 تقسيم بر 4 مي شود 12. پس 24 دانه پشت و 12 دانه براي دو قسمت جلو.

 

 اما در اينجا مي خواهيم دكمه هاي لباس به سمت چپ كشيده شوند. پس 24 دانه پشت كه فرقي نمي كنيد اما براي جلو مثلا يك طرف را 18 و يك طرف را 6 در نظر مي گيريم حالا براي بافت هر قسمت را جدا گانه مي بافيم.

 

   از قسمت زير بغل تا سر شانه 14 سانتي متر است. كه 10 سانتي متر كه بافتيم يقه را شروع ميكنيم. پس 18 دانه اول را مي بافيم. بعد از دانه 18 ديگر بافت را ادامه نمي دهيم بلكه آن را برميگيرديم انگار كه كلا 18 دانه داشته باشيم. 10 سانت به اين صورت مي بافيم.

 

يقه: در قسمت لبه لباس كه يقه قرار مي گيرد در رج بعد دو دانه اول را كور مي كنيم. رج را تا انتها مي رويم. وقتي برگشتيم مجدد دو دانه كور مي كنيم. اين كار را انقدر تكرار مي كنيم تا ارتفاع لباس 30 سانتي متر شود. كور مي كنيم

 

آموزش تصویری بافت ژاکت پسرانه

اول سمت راست را مي بافيم تا به يقه برسيم بعد قسمت پشت را مي بافيم و در انتها قسمت چپ را. يقه در چپ هم مانند راست بافته مي شود. قسمت پشت چون نيازي به يقه ندارد همان 14 سانتي متر بافته مي شود

 

به تصوير زير نگاه كنيد. آموزش قلاب بافي قسمت راست و پشت بافته شده اند و فقط قسمت چپ مانده است. (البته تصوير زير مربوط به ژاكتي است كه دكمه هاي آن در وسط قرار مي گيرد)

 

آموزش تصویری بافت ژاکت پسرانهآموزش تصویری بافت ژاکت پسرانه

 

وقتي كامل ببافيد به اين صورت است.

 

لباس را به حالت طبيعي در آوريد و سرشانه ها را بدوزيد. اكنون نوبت جا دكمه,  يقه و آستين هاست.

 

از پايين سمت راست لباس شروع كنيد و در قسمت لبه داخلي لباس از پايين تا جايي كه يقه شروع شده يك رج پايه بلند بزنيد. يك رج ديگر اين كار را تكرار كنيد و كور كنيد. براي قسمت سمت چپ رج اول يك رج پايه كوتاه بزنيد. رج دوم در دو دانه اول هر كدام يك پايه بلند بزنيد. يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد در دانه بعد يك پايه بلند بزنيد. اين سوراخ ايجاد شده جا دكمه شماست.  به فاصله هاي مساوي اين كار را براي دودكمه بعد نيز انجام دهيد.

 

لبه يقه ها. از قسمت سمت راست لباس در حالي كه روي لباس به طرف شماست شروع كنيد و دورتا دور يقه يك رج پايه بلند بزنيد. اول قسم راست لباس بعد قسمت پشت و بعد قسمت چپ يكسره پايه زده مي شود. به انتها كه رسيديد برگرديد. 3-4 سانت اين كار را انجام دهيد كور كنيد.

 

در تصوير زير جا دكه در خود لباس بافته شده است يعني همزمان كه شما لباس را مي بافيد به همان روش ايجاد جا دكمه يعني يك زنجيره و جا انداختن يك دانه مي توانيد جا دكمه را در خود لباس در آوريد.

 

آموزش تصویری بافت ژاکت پسرانه

براي حلقه آستين ها از قسمت وسط زير بغل نخ را با كوك يا بخيه به لباس متصل كنيد, سه زنجيره بزنيد و دور تا دور را پايه بلند بزنيد. هر پايه بلند معادل دو پايه است. انتهاي كار را به ابتداي آن متصل كنيد. رج بعد را ببافيد. دانه اول را در هر رج كه مي بافيد كور كنيد تا به مرور آستين تنگ تر شود. سه رج آخر را همانند پايين لباس پاپ كورني ببافيد.  طول آستين را 32 در نظر بگيريد.

 

آستين ديگر نيز به همين روش بافته مي شود.

دكمه ها را نيز بدوزيد.

ژاكت شما آماده است


laghari
بیوگرافی هنرمندان