فرشتگان

تصاویری از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در فارابی

تصاویری از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در فارابی

تصاویری از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در فارابی

 

 

ناز وب، متاسفانه با وجود هشدارهایی که هر سال در زمان برگزاری آیین باستانی چهارشنبه سوری داده میشود هم چنان بسیاری از هموطنان با عدم رعایت مسائل ایمنی باعث آسیب دیدن خود و دیگران می شوند.

 

در این بخش تصاویر تعدادی از آسیب دیدگان هموطنان در چهارشنبه سوری را مشاهده می کنید.

 

تعدادی از شهروندان در پی اتفاقات هر ساله چهارشنبه سوری به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه چشم ساعاتی پیش به بیمارستان فارابی مراجعه کردند.

 

تصاویری از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در فارابی

تصاویری از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در فارابی

تصاویری از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در فارابی

تصاویری از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در فارابی

تصاویری از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در فارابی

تصاویری از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری در فارابیبرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان