زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (13)

 

 

آدمایی که شبیه خودشون زندگی می کنند

خیلی از بقیه خوشحال ترن …

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

جملات زیبا و خواندنی

 

آدمها

به اندازه

 غمهایشان

پیر می شوند!!!

نه به اندازه

سنشان

شاد باش و جوان بمان

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

جملات زیبا و آموزنده

 

چہ خوبہ ڪه

ڪلید باشیم نہ قفل

نوازش باشیم نہ سیلے

با هم بخندیم نہ به هم

راه باشیم نہ سد

درڪ ڪنیم نہ ترڪ

نمڪ لحظہ ها باشیم نہ نمڪ زخمها

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

جملات زیبا درباره زندگی

 

انسان هیچوقت بیشتر از زمانی

که اعتراف می کند دروغگو است،

باصداقت تر نیست.

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

جملات زیبا و خواندنی

 

شجاعت همیشه غُرش نمیکند !

گاهی شجاعت صدایے خاموش است در انتهای روز که می گوید :

فردا دوباره “سعی” خواهـم کرد.

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

جملات زیبا و دلنشین

 

به شیوه ی خود زندگی کن.

شبیه خودت باش.

نگران عوام نصیحت گو مباش.

زندگی خود را ترسیم کن و از روی نقشه کهنه دیگران نقاشی نکن!

اصیل باش…

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

جملات زیبا و کوتاه

 

هر 60 ثانیه‌ای را كه با عصبانیت و ناراحتی بگذرانیم

از دست دادن یک دقیقه از خوشبختی است كه دیگر به ما باز نمی‌گردد؛

زندگی كوتاه است،

قواعد را بشكن،

سریع فراموش كن

و شاد باش…

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

جملات زیبا

 

آنگونه که می نویسم نمی گویم،آنگونه که می گویم فکر نمی کنم،آنگونه که باید فکر کنم نمی اندیشم.و این چرخه همچنان تا ژرف ترین نقطه تاریکی و ابهام ادامه دارد. ..

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

جملات زیبا از بزرگان

 

هر چیزی ممکن است

در یک چشم به هم زدن ‌تغییر کند…

اما ناراحت نباش

خدا پلک نمی زند

پس به خدا توکل کن

و خودتو به اون بسپار…

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)

جملات زیبا و خواندنی و دل نشین

 

هر آنچه که فکر می کنید،

بدان تبدیل می شوید.

آنچه را که احساس می کنید،

به خود جذب می نمایید.

هر آنچه را که متصور می شوید،

خلق می کنید…

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (27)
 برچسبها:

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته