لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

عکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعث

عکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعث

عکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعث

 

 

مهدی بیا که عید اعظم پیمبر است

این بعثت محمد و تبریک حیدر است

در اهتزار پرچم قرآن هل اتی

تا موسم ظهور بدستان رهبر است

 

عکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعث

ای سینه ی مجروح ما مجروح طول غیبتت

در بعثت جدت همه چشم انتظار بعثتت

خورشید مکه کی رسد صبح طلوع نهضتت

بت های عالم بشکند با دست عزم و همتت

 

عکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعث

عید آزادی زن های اسیر است امروز

عید خلق است و خداوند قدیر است امروز

دامن مکه پر از مشک و عبیر است امروز

بشریت را فرمان خطیر است امروز

 

عکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعث

ای به راه تو تمامی ملل را دیده

ای که جبریل امین دور سرت گردیده
پیامک عید مبعث

چشم عالم به ره مکتب روشنگر توست

منجی کل بشر دین علی پرور توست

 

عکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعث

عکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعث عکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعثعکس نوشته های پروفایل تبریک روز مبعث

عزت امت تو در گرو وحدت توست

وحدت امت تو پیروی از عترت توستبرچسبها:

بیوگرافی هنرمندان