تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

زنان کاملا عریان (فمینیست) در یک تجمع گسترده مقابل کاخ ریاست جمهوری اعتراض خود را این گونه بیان کردند.

 

 

تجمعی که بلافاصله با هشتگ (FemicidioEsGenocidio)  در شبکه های اجتماعی گسترش یافت و بازتاب گسترده ای داشت.

 

علت اعتراض وحشتناک این فمینیست ها را در ادامه همین بخش خبری از سایت نازوب دنبال کنید.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

 

 

بیش از 100 زن برای تظاهرات علیه خشونت گرد هم آمده و عریان شدند .گروهی که در جلوی کاسا روزادا، اقامتگاه رییس جمهور در بوینوس آیرس، تجمع کردند.

 

امسال، در آرژانتین هر 25 ساعت یک زن به شکلی غیرقانونی کشته شده است. گروهی از فمینیستها عریان شده و یک اعتراض توام با جیغ را در خارج از کاخ ریاست جمهوری آرژانتین به اجرا در آوردند.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

این زنان صراحتا به اعتراض در مورد خشونت علیه زنان در آرژانتین پرداختند و بیش از 100 تظاهرکننده برای تظاهرات در جلوی کاسا روزادا، اقامتگاه رییس جمهور در بوینوس آیرس، تجمع کردند.

 

این زنان که تظاهراتی با عنوان “زنکشی نسلکشی است” را اجرا در آورده بودند در قالب یک گروه ایستاده و در مقابل تماشچیان لخت شده و سپس با خشم همگی جیغ کشیدند.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

زنان عریان در جلوی بنری ایستاده بودند که روی آن نوشته بود “Femicidio es Genacidio”، یعنی زنکشی نسلکشی است.

فمینیستهای ترشرو جسورانه در خارج از کاسا روزادا، اقامتگاه رییس جمهور در بوینوس آیرس، ایستاده اند. زنان لباسهایشان را روی زمین گذاشته و توده ای از بدنها را شکل داده اند که اشاره به کشته شدگان است.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

 

فمینیستها گروه نیروی هنری شوک ارتباطی (FACC) در حال جیغ کشیدن در خیابان

120 زن برهنه فمینیست روبروی ساختمان ریاست جمهوری آرژانتین ایستاده اند.

 

بر اساس ارقام رسمی، تا این مقطع از سال جاری، در آرژانتین به طور متوسط هر 25 ساعت یک زن به شکلی غیرقانونی کشته شده است، از اینرو این زنان توده ای از بدنها را در خیابان شکل دادند.

 

به گزارش وب سایت نازوب، زنان از لباسهایی که کف خیابان پهن کرده اند، تا پشته ای از بدنها شکل بگیرد، فاصله می گیرند.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

 

تماشچیان در خیابان در بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین گرد هم آمده اند تا برهنه شدن زنان را نظاره گر باشند. این زنان لباس در دست جلوی ساختمان ریاست جمهوری در بوینوس آیرس گرد هم آمده اند.

 

زنانی که اعتراضی با عنوان “زن کشی نسلکشی است” را با عریان شدن در خیابان به اجرا در آورده اند.

 

در شبکه های اجتماعی، هشتگ “FemicidioEsGenocidio” به سرعت گسترش یافت، که صدها عکس و ویدئو از معترضان در آن به نمایش در آمده بود.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

 

این گروه از تاکتیک جلب توجه برای مطالبه تامین حفاظت بیشتر برای قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت، که در آرژانتین رو به افزایش است، استفاده نمود.

 

مترجم: سعید رمضان پوربرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته