ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندن

تصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندن

تصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندن

 

 

طی حادثه ای دلخراش در برج مسکونی و مسلمان نشین لندن تماما طبقات فوقانی این برج عظیم در آتش نابود شد که بیش از 70 کشته و مفقود داشت.

 

تظاهرات مردمی از روند کند امداد و نجات در این ساختمان خشم و انزجار قربانیان را بیشتر کرد از این رو ملکه الیزابت برای تسکین دادن به قربانیان به همراه نوه اش از این قربانیان و برج سوخته دیدار داشت.

 

  ملکه الیزابت و شاهزاده ویلیام با آتش نشانان، امدادگران و ساکنان برج گرنفل دیدار کرد. ترزا می نخست وزیر انگلیس هم پس از بالا رفتن انتقادها به دیدار مجروحان این حادثه در بیمارستان رفت.

 

تصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندنتصاویر دیدنی ملاقات ملکه الیزابت با قربانیان برج سوخته لندن

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

 


مطالب داغ چند روز گذشته