زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

زیباترین عکس نوشته های الهام بخش برای تلگرام (24)

 

 

 

مردانگی جنسبت سرش نمی شه

معرفت که نداشته باشی نا مردی !

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

 

سخت ترین قسمت جدایی اون وقتیه که همه سراعش و

 

ازت می گیرن و تو نمیدونی چی جوابشون و بدی

 

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

 

جملات و نوشته های بسیار زیبا و الهام بخش زندگی

 

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

 

کسی که بینایی را حلق کرده است یققنا بیناست . یک کور نمی تواند بینایی را خلق کند. پس او تو را می بیند از او کمک بخواه.

 

 

زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)زیباترین عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته