تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنیتا (18+)

تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنیتا (18+)

تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)

 

 

بخواب آرام؛ بخواب ای کودک نازم زمین جای قشنگی نیست

 

 

ای گل نشکفته ام بابا چرا پژمان شدی؟

میوه قلبم چرا از دیده ام پنهان شدی؟

از برم رفتی نگفتی بار دیگر یک سخن

همچو شمع از درد و غم سوزان شدی

 

 تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)

 

آخرین وداع پدر و مادر با بنیتا 8 ماهه در امامزاده ابراهیم کهریزک

 

تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)

 

بدرقه تکان دهنده بنیتا به سوی آرامگاه ابدی

 

تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)

 

خاکسپاری مسافر کوچولوی 8 ماهه #بنیتا

 

تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)

 

حضور گسترده مردم در خاکسپاری دختر ربوده شده

 

تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)

 

مراسم دردناک خاکسپاری بنیتا 8 ماهه در کهریزک

 

تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)

تصاویر دردناک آخرین وداع پدر و مادر با جسد #بنتیا (18+)

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a