فرشتگان

عکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکان

عکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکان

عکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکان

 

وب سایت نازوب، تصاویری بسیار تاسف بار از عدم داشتن فرهنگ در کشور و رواج قلیان و قلیان کشی در هر مکان و هر جا توسط دختران و پسران گاها چهره شهر و امکان عمومی و تفریحی را بسیار زشت و ناپسند می کند.

 

تصاویر زیادی در مکان های بسیار نامناسب توسط دختران و پسران تصرف شده و به قلیان کشیدن می پردازند اما با رعایت یک سری مسائل از انتشار برخی از تصاویر خودداری کردیم.

 

 

قلیون یا قلیان به یکی از تفریحات جوانان تبدیل شده است و متاسفانه استفاده آن توسط دختران و پسران جوان در اماکن تفریحی بسیار زیاد به چشم میخورد.

 

 

این وسیله مضر که چندین برابر سیگار به بدن آسیب میرساند متاسفانه در بین اکثر خانواده های ایرانی به عنوان یکی از وسایل تفریحی جا افتاده و حتی بسیاری از والدین به همراه فرزندانشان قلیان میکشند.

 

کشیدن قلیان توسط دختران و پسران ! گاها در کنار خانواده ها !!!!!!!

قلیان هایی با تنباکوهای اسانس دار که پر از روغن هستند! و دودهای غلیظی که حاصل سوختن روغن است وارد بدن جوانان و خانواده ها میشود که البته بدون شک در دراز مدت عوارض مصرف آن در بدن نمایان خواهد شد.

 

 

بسیاری از دختران و پسران مشتریهای پای ثابت در سفره خانه ها و قلیان سراها هستند.

متاسفانه فرهنگسازی درستی در رسانه های برای جلوگیری از این وسیله مضر نمیشود.

 

 

عکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکان

عکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکانعکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکانعکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکانعکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکانعکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکان عکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکانعکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکانعکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکان

عکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکانعکس های تکان دهنده قلیان کشیدن دختران و پسران در هر مکان

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

laghari
بیوگرافی هنرمندان