فرشتگان

اس ام اس روز خبرنگار

اس ام اس روز خبرنگار

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

 

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

نویسنده توانا، فرزند عزیزم. ۱۷ مرداد روز
فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک.

.

 

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

.

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

.

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

.

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم
خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان
مبارک.

.

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

کسی که روز خبرنگارو بهمون تبریک نمی گه.
خودمون باید به هم تبریک بگیم. بچه ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

آگاهی می دهی و امید. روزت مبارک.

 

 

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

روزگارمون بد نیست… روزمون مبارک.

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

سلام جابر عزیز، بازم به معرفت دوست نازنینم. بر شما هم مبارک باشه.

 

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

دوست خوبم، این روز بر شما نیز مبارک. اندیشه ات هماره سبز باد.

 

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

از بوسیدنی های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک کوزت.

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

سپاس. بر شما هم مبارک و به همین امید.

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

لم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان‌هاست و پرگشودن تا قاف یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان‌ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان، رسیدن باشد

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی صداست

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق است، هنری و عشقی که خبرنگار باید با جان و دل عاشق آن باشد تا بتواند در این زمینه موفق باشد. روزت مبارک

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند، روز خبرنگار مبارک

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

 

به راستی چه زیباست اندیشه‌ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه‌هایی که در خدمت بیان حق برآید…

 

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

خبرچین بدبخت هیزم کش است/ همه کار او سوزش و سازش است.

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

.

مطمئنا مبارک است روزی که به نام
شماست!

 

 

اس ام اس روز خبرنگار

 

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسییدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ، رسیدن باشد. هم قلم روزت مبارک

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

laghari
بیوگرافی هنرمندان